Securitas stärker sitt erbjudande för dagligvaruhandeln

Nedap i37 i kassalinje

Genom att fusionera dotterbolagen Securitas Teknik Sverige AB och Notifind AB kommer Securitas att kunna erbjuda
sina kunder inom dagligvaruhandeln nya helhetslösningar inom såväl säkerhet som kundupplevelse.

Tidigare har bolaget Securitas Teknik Sverige AB stått för koncernens erbjudande inom varularm med tillhörande
service i Sverige. Mystery shopping och kundupplevelseförbättring har bedrivits i företaget Notifind AB.

Genom att sammanföra dessa bolag i Securitas Retail AB kommer kunderna att få ett bredare erbjudande och
vassare produkt- och tjänsteutveckling.

Tillbaka till alla nyheter