Säkerhetsutbildningar

Förebygg utsatta situationer med butiksutbildningar

Vår butikssäkerhetsutbildning ger er personal insikt och verktyg för att kunna hantera uppkomna situationer.

Utbildning av personal är en av de viktigaste delarna i ett väl genomfört säkerhetsarbete. Det kan bidra till att personalen känner sig tryggare på arbetsplatsen och att de har ett stöd för sitt agerande i olika typer av hotfulla situationer. Med hjälp av Securitas unika säkerhetskunskapsinventering, utformad för de som arbetar i verksamheten får kursledaren en inblick i hur stor kunskap personalen faktiskt har kring säkerheten på arbetsplatsen redan innan utbildningen genomförs.

Personalens kännedom kring exempelvis hur överfallslarmet hanteras eller vilka rutiner det finns vid en upptäckt stöld kan ge både utbildningsledaren och säkerhetsansvarig betydelsefull information redan vid säkerhetskunskapsinventeringen. Vi erbjuder i samband med denna även en rapport och en uppföljning beträffande säkerhetskunskapen på arbetsplatsen.

Våra säkerhetsutbildningar hålls av branschvana utbildningsledare och innehållet kan anpassas efter era önskemål. Vi kommer gärna till er arbetsplats och genomför utbildningen, men det finns även möjlighet för distansutbildning.

Kontakta en säljare