Kundräkning

Analysera kundflöden med kundräknare i din butik

Inom detaljhandeln finns många hinder att överkomma i jakten på högre försäljningssiffror. Vanliga hinder är ett felaktigt lagersaldo, icke ultimat planerad bemanning och en ineffektiv utformning av butiken.

Att optimera sin butik utefter sin kundkrets och målgrupp är vitalt för en effektiv försäljning.

Kundräkning

Genom att analysera kundflöden med en kundräknare kan butiksinnehavare få en bättre förståelse för sin verksamhet och sina kunders köpbeteende. Våra avancerade kundräknare ger information som kan användas som grund för en optimalt planerad bemanning under butikens öppettider, heatmapping för att se hur besökare rör sig i lokalen och placering av kampanjytor därefter samt övervakning av köer för att effektivt minska väntetider i kassor.

Ovan nämnda tekniska lösningar ger användbar information som kan byggas på med våra övriga tjänster. Mystery shopping, enkäter, store-check och kundundersökningar är exempel på verktyg som inte bygger på teknik men ändå bidrar till en bättre uppfattning om vad kunden vill ha och hur förbättringar kan genomföras.
Allt för att ge butiksinnehavare en bredare förståelse för sin verksamhet och bättre möjligheter att öka sin försäljning.

Occupancy

Med vår occupancy-lösning kan du bidra till minskad trängsel och smittspridning i din butik. Detta tack vare ett mycket innovativt system som upplyser besökare redan innan de kliver in i butiken huruvida de kan gå in eller vänta utanför.

Systemet bygger på takmonterade IR-, och kamerabaserade sensorer som strömmatas via PoE (Power over Ethernet). Sensorerna monteras ovanför entrédörrar och räknar effektivt alla personer som passerar under. Detta med en träffsäkerhet på uppemot 99%.

Flera entréer i en butik är inget problem då sensorerna arbetar tillsammans och räknar i grupp. Går en person in genom en entré räknas denne in, och om personen går ut genom en annan entré
räknas denne ut. Vid installation sätts ett tröskelvärde för hur många som får lov att vistas i butiken samtidigt samt ett värde för när systemet ska börja varna för att maxgränsen snart är nådd.

Varningen kan visas på en monitor i entrén där ett välkomstmeddelande visas när gränsen för varning inte är uppnådd. Meddelandet är då grönt. När gränsen för varning uppnåtts visas ett gult meddelande och när gränsen för totalt antal besökare uppnåtts visas ett rött meddelande. Budskapen i meddelandena kan anpassas fritt.

Inloggad i systemet via iPad eller liknande går även data att nå för hur många besökare som besökt butiken under given tidpunkt. I en speciell Manager View kan ansvarig i butiken se viktiga data över antalet besökare i butiken. Denna data kan vara mycket användbar vid schemaläggning av personal då du vet hur många besökare som befinner sig i butiken och hur det varierar över dagen och mellan olika veckodagar.

När Covid-19-pandemin avtagit och behovet för denna typ av lösning inte längre är lika stort kan occupancyräknaren användas som en mycket pålitlig besöksräknare.

Kontakta en säljare