Sens Retail

SRF Key

Digital nyckel till BoxTag och Uno Evo.

SENS SRF KEY är en digital, trådlös
nyckel som gör det enkelt för butiksanställda kan larma av varan.

Av säkerhetsskäl stänger nyckeln av sig automatiskt vid
arbetspassets slut, vilket förhindrar missbruk om SRF KEY skulle försvinna. Nyckeln är låst med en unik kod som hämtas varje dag genom att placera nyckeln i dockningsstationen.

Kontakta en säljare