Nedap

Detacher med lås

Nedap Detacher är en magnetavtagare för nedsänkt installation i kassadisk för borttagning av larmbrickor.

Passar de flesta typerna av brickor, både RF och AM. Låsbar för att hindra obehöriga att använda avtagaren för avlarmning.

Kontakta en säljare